Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 27 2015

Jakże często my, kobiety nowoczesne, żyjemy tak, że nasza radość jest stłumiona. Najczęściej nic nie pozostało z tego, co nieposkromione. 
Kiedy ktoś zaproszony do nas przyniesie ze sobą mały prezent, z którego się cieszymy, nierzadko odpowiadamy 'Nie trzeba było!'.
Kobieta dzika w nas zareagowałaby inaczej. 
Okazałaby radość wyraźnie i otwarcie jak dziecko.
— Linda Jarosch, Anselm Grun "Królowa i dzika kobieta"
Reposted fromhormeza hormeza
"Nie zostałyśmy pomyślane jako żałosne stworzenia z rzadkimi, wątłymi włoskami, zbyt słabe, by zerwać się do skoku, gonić za zdobyczą, dawać nowe życie.
Kiedy życie kobiety popada w zastój lub wypełnia się nudą, to jest ten moment, kiedy powinna dojść do głosu jej dzika, zwierzęca strona. To czas, by dusza rozlała się szeroko, jak rzeka w delcie
— Clarissa Pinkola Estes "Biegnąca z wilkami"
Reposted fromhormeza hormeza
1492 f96e 390
Reposted fromhormeza hormeza
Jeśli próbowałaś się wtłoczyć w jakiś szablon i to się nie udało, masz najprawdopodobniej dużo szczęścia. Może i jesteś wyrzutkiem, ale ocaliłaś duszę. Bez porównania gorzej jest tkwić tam, gdzie nie mamy czego szukać, niż tułać się przez jakiś czas w poszukiwaniu psychicznego kontaktu, jakiego nam trzeba. 
Szukanie swojego miejsca nigdy nie jest pomyłką. Nigdy. 
Po zimie zawsze przychodzi wiosna. Trwaj i wciąż szukaj. Rób swoje, a w końcu znajdziesz drogę
— Clarissa Pinkola Estes "Biegnąca z wilkami"
Reposted fromhormeza hormeza
Kobieta dzika nie żyje swoją kobiecością w opozycji do mężczyzny. Zna swoją własną siłę i może pozwolić istnieć sile mężczyzny. Postrzega męskość jako ubogacenie dla siebie samej.
— Linda Jarosch, Anselm Grun "Królowa i dzika kobieta"
Reposted fromhormeza hormeza
Kobieta dzika wyraźnie pokazuje innym, że traktuje siebie poważnie. Nie pozwoli się tak po prostu odsunąć na bok, wychodzi ze swoją dzikością ze swojego wnętrza i żyje nią. 
Wie, że coś tym poruszy, uruchomi, że dojdzie do celu, do tego, co jest dla niej ważne. 
Kobieta dzika jest tą, która pokazuje się taka, jaka jest.
— Linda Jarosch, Anselm Grun "Królowa i dzika kobieta"
Reposted fromhormeza hormeza
Jest coś gwałtownego w sercu kobiety. 
Spróbuj tylko obrazić jej dzieci, jej mężczyznę, jej najlepszą przyjaciółkę i poczujesz tego smak.
— Stasi Eldredge "Urzekająca"
Reposted fromhormeza hormeza
1475 1847 390
Reposted fromhormeza hormeza
Po pierwsze - trzeba rozpalić ogień. Kobieta musi dążyć do tego, by gorąco płonąć, płonąć pasją, słowami, ideami i pragnieniem tego, co naprawdę kocha. Cokolwiek to jest
— Clarissa Pinkola Estes "Biegnąca z wilkami"
Reposted fromhormeza hormeza
1469 5ad6 390
Reposted fromhormeza hormeza
1465 cb4f 390
“Remember... that the aching you feel.. is not a longing for a person,
it is a begging to return to your Truth, to your Light, 
because that is your purpose, you golden Soul. 
The healing is hard because the path of the warrior is not easy, yet here you are, coming home with your battle 
cry laced with Hearts.”

Robin Lee
Reposted fromhormeza hormeza
1455 a519 390
Reposted fromhormeza hormeza
1450 7dbb 390
Call upon our great ocean that she may grace your shores with her foamy lapping. Make yourself as still as sand, who knows the patience of millennia, having been ground down to its essential parts. Wait your turn at the edge of known things that she might soak you with her rising swell. Wish for nothing but to be dislodged by her power, carried into her depths for the chance at a glimpse of the underlife. May that you be taken into her possession, even for a moment, to know the absence of gravity and participation in her rhythms. Let your body be for what it was intended: an expression of her grace. And what small ways you make of this encounter in poetry; what strange songs you sing out of your own silence; what migrations and what ripples you disturb in the world; may they have something of her signature on them. May the you that has been touched go on touching in her phenomenal multiplication until we are all suffused with awe and a salty vastness upon our skin.

May that you be taken into her possession,
even for a moment,
to know the absence of gravity
and participation in her Rhythms.
Let your body be for what it was intended:
an expression of her Grace.
And what small ways you make of this encounter
in poetry; what strange songs you sing
out of your own silence; what migrations
and what ripples you disturb in the world;
may they have something of her signature on them.
Reposted fromhormeza hormeza
1442 3cd8 390
Reposted fromhormeza hormeza
1441 d465 390
Reposted fromhormeza hormeza
The way we see the world shapes the way we treat it.
If a mountain is a deity, not a pile of ore;
if a river is one of the veins of the land, not potential irrigation water;
if a forest is a Sacred grove, not timber;
if other species are bilabial kin, not resources;
or if the planet is our Mother, not an opportunity-then we will treat each other with Greater Respect.

Thus is the challenge, to look at the world from a different perspective.
— David Suzuki
Reposted fromhormeza hormeza
1440 4917 390
Reposted fromhormeza hormeza
The world today does not understand, in either man or woman, the need to be alone.

How inexplicable it seems. Anything else will be accepted as a better excuse. If one sets aside time for a business appointment, a trip to the hairdresser, a social engagement or a shopping expedition, that time is accepted as inviolable. But if one says: I cannot come because that is my hour to be alone, one is considered rude, egotistical or strange.

What a commentary on our civilization, when being alone is considered suspect; when one has to apologize for it, make excuses, hide the fact that one practices it–like a secret vice!

Actually these are the most important times in one’s life—when one is alone. Certain springs are tapped only when we are alone. The artist knows he must be alone to create; the writer, to work out his thoughts; the musician, to compose; the saint, to pray
— Anne Morrow Lindberg
Reposted fromhormeza hormeza
The doors to the world of the Wild Self are few but precious. If you have a deep scar, that is a door, if you have an old, old story, that is a door. If you Love the sky and the water so much you almost cannot bear it, that is a door. If you yearn for a deeper life, a full life, a sane life, that is a door.
— Clarissa Pinkola Estes
Reposted fromhormeza hormeza
1427 a267 390
Reposted fromhormeza hormeza
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl