Tumblelog by Soup.io
 • loca-blueberry
 • killah
 • psychedelix
 • sadnessdove
 • beltane
 • takiezycieeee
 • grapefruit-moon
 • withtrees
 • lesnystworek
 • marionette
 • kasessita
 • vanilka
 • SilentForest
 • djembedrummer
 • absolem
 • High-Key
 • une-raconteuse
 • friendstraveluk
 • hoseanna
 • banshe
 • felicka
 • xpetqa
 • fhdd-bdr
 • pacynka
 • cinnamomum
 • find-balance
 • endlesshope
 • dziewczynawolczykija
 • madreality
 • Americanlover
 • PeaceInHeart
 • findesiecle
 • raspberryheart
 • natelle
 • hormeza
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 18 2019

1090 f5fc 390
Reposted fromvintagephotography vintagephotography viaeffic effic
3477 da73 390
Reposted frompiehus piehus viamemesjasz memesjasz
1539 300d 390
Reposted frommrrru mrrru viaeffic effic
I nigdy, ale to nigdy nie wolno Ci rezygnować z własnego, psychicznego komfortu dla czyjejś wygody. To, że ludzie mają względem Ciebie jakieś dziwne oczekiwania, to ich problem, nie Twój. Nie odpowiadasz za to, co sobie ubzdurali, nie jesteś też produktem z fabryki, żeby wyjść idealnie odlana jak z formy.
www.wyrwanezkontekstu.pl
Reposted fromnivea nivea vialoveinadream loveinadream
Reposted fromgruetze gruetze

July 17 2019

2148 1f6d 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viawonderfulnature wonderfulnature
2362 7ed6 390
Reposted fromMaryiczary Maryiczary
Wszyscy wbrew wszelkiemu prawdopodobieństwu liczymy na to, że zdarzy się coś niemożliwego.
— Khaled Hosseini – I góry odpowiedziały echem
Reposted fromWhiltierna Whiltierna viaSilentForest SilentForest
2811 8670 390
Reposted fromsoftboi softboi viainsanedreamer insanedreamer
7668 afc9 390
Reposted fromchceuciec chceuciec viainsanedreamer insanedreamer
5780 53a5 390
2372 bf95 390
Krakowskie Planty, 9.06.2019r.
2366 3501 390
Yoshikazu Tanaka, Moon & Tree in Ancient City
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viakudlaty kudlaty
2410 9dba 390
Reposted fromthetemple thetemple viaSilentForest SilentForest
9845 7d3c 390
Reposted fromfungi fungi viaMissDeWorde MissDeWorde
Ile razy ktoś musi wbić ci nóż w plecy, żebyś w końcu poczuła ból i uciekła?
— Shy Keenan
Reposted fromMsChocolate MsChocolate vianiskowo niskowo
Wszyscy wbrew wszelkiemu prawdopodobieństwu liczymy na to, że zdarzy się coś niemożliwego.
— Khaled Hosseini – I góry odpowiedziały echem
Reposted fromWhiltierna Whiltierna viavoid37 void37
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl