Tumblelog by Soup.io
 • sadnessdove
 • hormeza
 • natelle
 • raspberryheart
 • findesiecle
 • PeaceInHeart
 • Americanlover
 • madreality
 • dziewczynawolczykija
 • endlesshope
 • find-balance
 • cinnamomum
 • pacynka
 • fhdd-bdr
 • xpetqa
 • felicka
 • banshe
 • hoseanna
 • friendstraveluk
 • une-raconteuse
 • High-Key
 • absolem
 • djembedrummer
 • SilentForest
 • vanilka
 • kasessita
 • marionette
 • lesnystworek
 • withtrees
 • grapefruit-moon
 • takiezycieeee
 • beltane
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 22 2017

Tłumienie uczuć jest samobójstwem duszy.
— Daniel Senderek, SMS. Słowa mają siłę
Reposted fromdreeams dreeams viasoulwax soulwax
When you see something beautiful in someone, tell them. It may take seconds to say, but for them, it could last a lifetime.
Reposted fromboo-cross-out boo-cross-out viasoulwax soulwax
Wzięłam do ręki dziś moja rękę
Myślałam ze to za tobą tęsknie
Ale się okazało ze jednak nie
Tak bardzo brakowało mi mnie.
— Natalia Przybysz - Niebo
Reposted fromresort resort viasoulwax soulwax
8650 c9cc 390
Reposted fromsoulwax soulwax
6101 c187 390
Reposted fromextremschnitzel extremschnitzel viahagis hagis
Bo widzą państwo, z emocjami jest jak z gotowaniem zupy. Kolejne emocje są jak kolejne składniki, które państwo do tej gotującej się zupy dodają. I jak państwo tych emocji do siebie nie dopuszczacie, nie stwierdzacie, że tak czujecie właśnie, to jakbyście dociskali pokrywkę. A prawa fizyki obowiązują też w emocjach. I jak dorzucacie kolejne rzeczy i dociskacie pokrywkę, to ciśnienie wzrasta. I ta zupa musi w końcu wybuchnąć.
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viasoulwax soulwax
8925 6569 390
Reposted fromGIFer GIFer vialenaholija lenaholija
4454 23b5 390
Reposted fromravenxrush ravenxrush viakhal khal
5777 ffbe 390
Reposted fromthehedgehogsdilemma thehedgehogsdilemma viakhal khal
7006 b927 390
Reposted fromburnmyshadow burnmyshadow viakhal khal
4579 5d08 390
Reposted fromWhiltierna Whiltierna viakhal khal
4022 1a76 390
Reposted fromHumorMeSilly HumorMeSilly viakhal khal
Reposted fromkusiol kusiol viakhal khal
7046 8699 390
3232 dd98 390
Nie mogę zrobić nic, sterowany jestem wciąż
Reposted fromlugola lugola viagdziejestola gdziejestola
9723 1113 390
Reposted fromepidemic epidemic viagdziejestola gdziejestola
2830 edc4 390
Reposted fromunco unco viapersona-non-grata persona-non-grata
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl