Tumblelog by Soup.io
 • sadnessdove
 • hormeza
 • natelle
 • raspberryheart
 • findesiecle
 • PeaceInHeart
 • Americanlover
 • madreality
 • dziewczynawolczykija
 • endlesshope
 • find-balance
 • cinnamomum
 • pacynka
 • fhdd-bdr
 • xpetqa
 • felicka
 • banshe
 • hoseanna
 • friendstraveluk
 • une-raconteuse
 • High-Key
 • absolem
 • djembedrummer
 • SilentForest
 • vanilka
 • kasessita
 • marionette
 • lesnystworek
 • withtrees
 • grapefruit-moon
 • takiezycieeee
 • beltane
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 17 2018

4291 9826 390
Reposted fromMorti Morti viahormeza hormeza
5287 c496 390
8217 0ff2 390
Reposted fromnuclear-raven nuclear-raven viafelicka felicka
7109 744a 390
Reposted fromzamknij-ryj zamknij-ryj viagreens greens
4749 7fff 390
Reposted fromcarameltea carameltea viaAlcea Alcea
6755 715b 390
Reposted fromAlcea Alcea
Śmieszne, ale pocieszyła mnie Twoja rada: „bądź dobrej myśli, bo po co być złej”. Rzeczywiście, przy tak wielkim braku jakiegokolwiek wpływu na los nasza myśl i jej rodzaj nie ma większego znaczenia. Ba, ale trudno o tym wciąż pamiętać.
— Mrożek do Lema
7896 3938 390
Reposted fromAlcea Alcea
6477 42ca 390
Reposted fromAlcea Alcea
3407 d5d7 390
Reposted fromAlcea Alcea
8696 8a2f 390
Reposted fromshabbadoo shabbadoo viaMountainGirl MountainGirl
1064 9a28 390

beejweir:

gameraboy1:

1970 Czech poster for Planet of the Apes (1968)

This looks more like a poster for Dr. Zaius & the Bikini Machine

Reposted fromsimonsayer simonsayer
8748 82cb 390
Reposted from777727772 777727772 viajointskurwysyn jointskurwysyn
To niesamowite, jak z dwojga najlepszych przyjaciół staliśmy się marną namiastką znajomych.
— true story
Reposted frominvisible-twelve invisible-twelve viaazazel azazel
5109 6b92 390
Reposted frombanitka banitka viaanorexianervosa anorexianervosa

Edge of the world

Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2 vianayantara nayantara
Kiedy ludzie patrzą w ogień, ich oczy są bardzo szczere.
— Haruki Murakami - Wszystkie boże dzieci tańczą
Reposted fromsaphirka saphirka viaazazel azazel
Były dwie siostry: noc i śmierć
Śmierć większa, a noc mniejsza
Noc była piękna jak sen, a śmierć
Śmierć była jeszcze piękniejsza.
— Konstanty Ildefons Gałczyński, Ballada o dwóch siostrach
Reposted fromNataly Nataly viaazazel azazel
Człowiek pozbiera się ze wszystkiego i po wszystkim, ale nigdy już nie będzie taki sam.
Reposted frometernaljourney eternaljourney viaazazel azazel
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl