Tumblelog by Soup.io
 • sadnessdove
 • hormeza
 • natelle
 • raspberryheart
 • findesiecle
 • PeaceInHeart
 • Americanlover
 • madreality
 • dziewczynawolczykija
 • endlesshope
 • find-balance
 • cinnamomum
 • pacynka
 • fhdd-bdr
 • xpetqa
 • felicka
 • banshe
 • hoseanna
 • friendstraveluk
 • une-raconteuse
 • High-Key
 • absolem
 • djembedrummer
 • SilentForest
 • vanilka
 • kasessita
 • marionette
 • lesnystworek
 • withtrees
 • grapefruit-moon
 • takiezycieeee
 • beltane
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 19 2018

6142 2640 390
Reposted frompotatolovero potatolovero viayanek yanek
3540 3a84 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viabeattman beattman
6130 9042 390
see more
Reposted fromnazarena nazarena viapannakies pannakies
Reposted fromFlau Flau viaincontrovertible incontrovertible

baby elephants (via lovedbythesavior.tumblr.com)

3490 1e8e 390
9392 14dc 390
Reposted fromGIFer GIFer viajunior13 junior13
5521 193a 390
Reposted fromkarahippie karahippie
Play fullscreen
9. A song that reminds you of your childhood

http://365musicdays.tumblr.com/list
Reposted bycojestnezavisangonnabebetter
6794 d499 390
Reposted fromBloodyYuki BloodyYuki viatwiggylaw twiggylaw
3604 646b 390
Reposted fromhagis hagis
3609 e407 390
Reposted fromhagis hagis
4763 c9ef 390
Reposted fromTamahl Tamahl
3235 b9f0 390
Reposted fromhysterie hysterie viamadadream madadream
3909 b48f 390
Reposted fromursulaundressed ursulaundressed viakinkaaa kinkaaa

March 18 2018

Pamiętam, jak dziś nasze wspólne chwile... Pamiętam, jak przyjeżdżałeś do mnie... Pamiętam, gdy opowiadałam Ci wiele... Gdy leżeliśmy na podłodze... Gdy mnie słuchałeś... Gdy pierwszy raz Cię pocałowałam...
— Loca
Reposted bysmutnazupailoveyoubrightdiamondworthitkanadyjskazimapolskijazzdancingwithaghostnaturalginger
Nie jestem głupią romantyczką. Nie chcę niebios ani spadających gwiazd. Nie chcę kamieni szlachetnych ani złota. Już mam te rzeczy. Chcę ... pewnej ręki. Dobrej duszy. Chcę zasnąć i obudzić się wiedząc, że moje serce jest bezpieczne. Chcę kochać i być kochana.
— Shana Abe
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viazielono zielono
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl