Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 05 2018

Reposted fromfelicka felicka

September 02 2017

September 01 2017

1562 76b1 390
Reposted fromsadnessdove sadnessdove

July 06 2015

9785 722b 390
Reposted fromhormeza hormeza
9243 a750 390
Reposted fromnazarena nazarena

June 27 2015

1548 15d2 390
Reposted fromhormeza hormeza
1567 99fb 390
Co w swoim najgłębszym sensie oznacza słowo "Żeńskość"?
Tak, jak definiuję to w swojej książce "The Dream of the Cosmos", nie odnosi się ono do kobiecej atrakcyjności seksualnej, tak bardzo promowanej we współczesnym świecie, ani do jakości opiekuńczych i delikatności, zwykle, choć nie wyłącznie, przypisywanych kobietom, ani też do feministycznej sprawy podniesienia pozycji kobiet w męskim świecie.
Słowo "Żeńskość" oznacza Duszę: niewidzialną kosmiczną sieć życia, która łączy każdego z nas z wszystkimi innymi, jak również z życiem planety i z szerszym życiem Wszechświata. Oznacza rozpoznanie, że żyjemy wewnątrz Świętego Kosmosu. - Anne Baring
Reposted fromhormeza hormeza
Powiązanie struktury materii z boską świadomością zajmie sporo czasu. Ma miejsce duży opór wobec tak fundamentalnych zmian. Częścią patriarchalnego pędu dominacyjnego jest zaprzeczanie magicznemu rysowi materii; w ten bowiem sposób człowiek mógł zdobyć nad materią władzę. W świecie dawnej tradycji to kobiety wiedzące były tymi, które rozumiały magię natury. Wynikało to z wrodzonego kobiecie rozumienia relacyjności życia, z jej intuicyjnej wiedzy o tym, jak całe życie płynie we współpowiązaniu. Mężczyźni odczuwali głęboki lęk przed tą magiczną naturą kobiety i przez wieki narzucili wiele opresywnych schematów mentalnych, aby uniemożliwić kobiecie dostęp do jej magicznej mocy. Te schematy do dziś stoją na przeszkodzie przebudzenia materii.

Choć warto zdawać sobie sprawę z istnienia tych opresywnych schematów, jest ważne by unikać podtrzymywania konstrukcji męsko-żeńskiego antagonizmu. To zasadnicze, byśmy wyszli poza dynamikę przeciwstawienia. Nowa wiedza, która na nas czeka, należy do Jedności i nie jest dostępna, dopóki pozostajemy w nastawieniu dualistycznym. Nasze nastawienie dostraja nas do wiedzy, która już jest obecna. Na każdym etapie przemiany musimy upewniać się, że nie pozostajemy schwytani w stare wzorce konfliktu. Jednakowoż potrzebujemy wiedzieć o istnieniu tego konfliktu po to, by umieć oderwać się od jego magnetycznej mocy przyciągania i od poczucia jego zwyczajności. W przeciwnym wypadku dotykają nas one w naszej nieświadomości, gdzie mamy przed nimi niewielką obronę. Męsko-żeński antagonizm ma głębokie korzenie archetypowe. Łatwo możemy zostać bezwiednie wciągnięci w boje minionych wieków.

Chociaż te wzorce konfliktu istnieją, energia jedności ma większą moc. Oczekuje na to, kiedy zaczniemy nią żyć i zaprosimy ją do istnienia. Ona potrzebuje działać przez nas i naznaczyć nasz stosunek do życia. A ponieważ to kobiety mają większe instynktowne poznanie tej jedności, są one niezbędne by odnowić niektóre z potrzebnych powiązań.

Nie rozpoznajemy już, w jaki sposób materia do nas mówi. Oddaliśmy swoją naturalną zdolność poznawczą w ręce nauki i technologii. Nauka stała się znaczącym czynnikiem naszego rozwoju, dając nam nowe rozumienie życia i świata fizycznego. Następnym krokiem są zaślubiny tego męskiego podejścia z instynktownym poznaniem żeńskim. Potrzebujemy połączyć naszą naukową wiedzę o materii z jej jakościami magicznymi.
— Llewellyn Vaughan-Lee, "Light of Oneness"
Reposted fromhormeza hormeza
Niekiedy myślisz o sobie jako o przypadkowym dziecku bezsensownego i niezrozumiałego wszechświata. Ale z innego punktu widzenia jesteś matką tego wszechświata, nadającą jego ukierunkowalnej naturze możliwość zrealizowania się w codziennym życiu. Możesz sprowadzić gwiazdy na ziemię. Zrób to. Dla siebie i dla reszty z nas. Tak, wszechświat jest naszą matką, ale w zwrotny sposób, również my możemy być matką wszechświata.
— Arnold Mindell, "Earth-based Psychology"
Reposted fromhormeza hormeza
1546 08ee 390
Reposted fromhormeza hormeza
Kobiety często boją się żyć swoją dzikością, ponieważ wtedy nie są już grzeczne i spokojne. A potrzeba bycia kochaną i lubianą jest u niektórych kobiet silniejsza od potrzeby życia swoją dzikością.
Niektóre kobiety nie potrafią cieszyć się swoją siłą. Raczej je ona przeraża. Tak bardzo ją tłumiły w sobie, że gdyby ją dopuściły do głosu - eksplodowałaby. 
Ale kobieta dzika chciałaby skontaktować kobiety z siłą, która nie przejeżdża po kimś jak czołg, lecz podnosi innych, jasno wskazuje im kierunek i nie bije na oślep.
— Linda Jarosch, Anselm Grun "Królowa i dzika kobieta"
Reposted fromhormeza hormeza
Kobieta dzika postępuje niekonwencjonalnie zawsze wtedy, gdy ktoś chce ograniczyć jej ekspresję. Wtedy trzyma się tego, co pochodzi z jej wnętrza i nie wypiera się swojej natury. 
Sama daje sobie przestrzeń, której potrzebuje, by żyć
— Linda Jarosch, Anselm Grun "Królowa i dzika kobieta"
Reposted fromhormeza hormeza
Nawet najbardziej represjonowana kobieta ma swoje tajemne życie z tajemnymi myślami i tajemnymi uczuciami, które są bujne i dzikie, czyli naturalne. 
Nawet najbardziej ubezwłasnowolniona kobieta strzeże tego dzikiego zakątka jaźni, bo intuicyjnie wyczuwa, że któregoś dnia znajdzie się jakaś furtka, szczelina, szansa, i ona ją poszerzy, by wyrwać się na wolność.
— Clarissa Pinkola Estes "Biegnąca z wilkami"
Reposted fromhormeza hormeza
Jakże często my, kobiety nowoczesne, żyjemy tak, że nasza radość jest stłumiona. Najczęściej nic nie pozostało z tego, co nieposkromione. 
Kiedy ktoś zaproszony do nas przyniesie ze sobą mały prezent, z którego się cieszymy, nierzadko odpowiadamy 'Nie trzeba było!'.
Kobieta dzika w nas zareagowałaby inaczej. 
Okazałaby radość wyraźnie i otwarcie jak dziecko.
— Linda Jarosch, Anselm Grun "Królowa i dzika kobieta"
Reposted fromhormeza hormeza
"Nie zostałyśmy pomyślane jako żałosne stworzenia z rzadkimi, wątłymi włoskami, zbyt słabe, by zerwać się do skoku, gonić za zdobyczą, dawać nowe życie.
Kiedy życie kobiety popada w zastój lub wypełnia się nudą, to jest ten moment, kiedy powinna dojść do głosu jej dzika, zwierzęca strona. To czas, by dusza rozlała się szeroko, jak rzeka w delcie
— Clarissa Pinkola Estes "Biegnąca z wilkami"
Reposted fromhormeza hormeza
1492 f96e 390
Reposted fromhormeza hormeza
Jeśli próbowałaś się wtłoczyć w jakiś szablon i to się nie udało, masz najprawdopodobniej dużo szczęścia. Może i jesteś wyrzutkiem, ale ocaliłaś duszę. Bez porównania gorzej jest tkwić tam, gdzie nie mamy czego szukać, niż tułać się przez jakiś czas w poszukiwaniu psychicznego kontaktu, jakiego nam trzeba. 
Szukanie swojego miejsca nigdy nie jest pomyłką. Nigdy. 
Po zimie zawsze przychodzi wiosna. Trwaj i wciąż szukaj. Rób swoje, a w końcu znajdziesz drogę
— Clarissa Pinkola Estes "Biegnąca z wilkami"
Reposted fromhormeza hormeza
Kobieta dzika nie żyje swoją kobiecością w opozycji do mężczyzny. Zna swoją własną siłę i może pozwolić istnieć sile mężczyzny. Postrzega męskość jako ubogacenie dla siebie samej.
— Linda Jarosch, Anselm Grun "Królowa i dzika kobieta"
Reposted fromhormeza hormeza
Kobieta dzika wyraźnie pokazuje innym, że traktuje siebie poważnie. Nie pozwoli się tak po prostu odsunąć na bok, wychodzi ze swoją dzikością ze swojego wnętrza i żyje nią. 
Wie, że coś tym poruszy, uruchomi, że dojdzie do celu, do tego, co jest dla niej ważne. 
Kobieta dzika jest tą, która pokazuje się taka, jaka jest.
— Linda Jarosch, Anselm Grun "Królowa i dzika kobieta"
Reposted fromhormeza hormeza
Jest coś gwałtownego w sercu kobiety. 
Spróbuj tylko obrazić jej dzieci, jej mężczyznę, jej najlepszą przyjaciółkę i poczujesz tego smak.
— Stasi Eldredge "Urzekająca"
Reposted fromhormeza hormeza
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl